Campeonato Ga˙cho/1971 - Fase Final - 1║ Turno

0 - 1
Novo HamburgoGa˙cho
Esporte Clube Novo HamburgoSport Club Ga˙cho
Data 07/07/1971 - Quarta
Novo Hamburgo 
TÚcnico 
Ga˙cho 
TÚcnico